Ambassade van België in Indonesië
Home Consulaire diensten

Consulaire diensten

>> Adres en openingsuren van de Belgische Ambassade in Jakarta
 

Welke diensten kunt u van de ambassade verwachten?

  • U bent Belg en reist tijdelijk naar het buitenland, consulteer de rubriek Op reis in het buitenland
  • U bent Belg en verblijft permanent in Indonesië of Oost Timor, dan vindt u hier de nodige informatie over de consulaire administratieve bijstand.

Conform het consulair wetboek, wordt de administratieve bijstand door de ambassade sinds 15/06/2014 enkel verleend aan Belgen, ingeschreven in het consulair bevolkingsregister. De administratieve bijstand aan Belgen die niet ingeschreven zijn in dit register is beperkt tot het uitreiken van een voorlopig paspoort indien de voorwaarden tot uitreiking vervuld zijn.

Gelieve een afspraak te maken om naar de ambassade te komen via het online afsprakensysteem voor : eID-aanvragen, paspoortaanvragen, legaliseren van documenten, ophalen van verwerkte documenten.

 

Inschrijving

Identiteitskaart (e-ID)

Belgisch paspoort

Burgerlijke stand

Consulaire attesten

Nationaliteit

Notariële bevoegdheid

Legalisatie van documenten

Consulaire tarieven

Pensioen

Rijbewijs

Sociale zekerheid

Uittreksel uit het Strafregister

Verkiezingen in België

Externe dienstverleners

Formulieren

Vaccinatie van Belgen in het buitenland

Bijstand aan Belgen in buitenlandse gevangenissen

 
Algemene teksten over consulaire diensten voor Belgen in het buitenland vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

 
Let op: volgende diensten kunnen niet aangeboden worden door de ambassade:

  • Optreden in privéaangelegenheden zoals de betaling van hotelrekeningen, medische kosten, douanekosten, boetes, gerechtskosten, borgstellingen, een ontvoerd kind ten laste nemen, een Belgische beslissing aangaande hoederecht afdwingen of een derde land dwingen een oplossing te zoeken voor een probleem van hoederecht, onderzoeken aangaande een misdrijf of een overlijden,…
  • Een hotel reserveren, een woning zoeken, bagage bewaren, zorgen voor een werkvergunning of een baan;
  • Zorgen voor een voorkeursbehandeling in een ziekenhuis, bij een dokter, in de gevangenis, voor excursies of bezoeken, bemiddelen om iemand uit de gevangenis te halen of in gerechtelijke procedures;
  • Zorgen voor de verlenging van uw visum, een werk- of verblijfsvergunning;
  • Bemiddelen voor personen met een dubbele nationaliteit wanneer zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden.