Ambassade van België in Indonesië
Home Consulaire diensten Legalisatie en overschrijving van documenten

Legalisatie en overschrijving van documenten

Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in het andere. Veel documenten moeten eerst gelegaliseerd worden alvorens ze kunnen gebruikt worden in een ander land. De legalisatie slaat op de controle van de oorsprong van een document. Legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, rechtmatig is.

Niet enkel de handtekening van diegene die het document afleverde wordt gelegaliseerd maar bij uitbreiding wordt ook de handtekening van een legaliserend ambtenaar gelegaliseerd. Elke handtekening, elk zegel of elke stempel wordt gelegaliseerd door diegene die daarvoor bevoegd is en die de handtekening, de zegel of de stempel kent. Dit verklaart waarom vaak verscheidene legalisaties nodig zijn  in een welbepaalde volgorde.

Een land kan aangesloten zijn bij een legalisatieverdrag dat afspraken bevat over hoe landen elkaars officiële documenten accepteren. In 2022 is Indonesië toegetreden tot het "Apostilleverdrag" van Den Haag van 5 oktober 1961.

Vanaf 4 juni 2022 kunnen verschillende documenten uitgegeven door de autoriteiten in Indonesië en bestemd voor de Belgische autoriteiten nu gelegaliseerd worden door middel van een apostille. Een apostille betekent dat documenten geen legalisatie meer nodig hebben van de Belgische ambassade voor gebruik in België.

De documenten die een Apostille kunnen verkrijgen zijn:

 1. Echtscheidingsakte
 2. Certificaat/akte van overlijden
 3. Certificaat/akte van geboorte
 4. Certificaat/akte van huwelijk
 5. Gerechtelijke uitspraak
 6. Halal-certificaat
 7. Waqaf-certificaat
 8. Hibah-certificaat
 9. Academisch certificaat en onderscheiding
 10. Certificaat van vaardigheidstraining
 11. Professioneel certificaat
 12. Beëdigde vertaling
 13. Notarieel document
 14. Identiteitsdocument
 15. Rijbewijs
 16. Uittreksel uit het strafregister
 17. Verklaring van Indonesische autoriteiten
 18. Memorandum of understanding
 19. Document met betrekking tot voogdij (adoptie,…)
 20. Certificaat van de bepaling/bescherming van cultureel erfgoed
 21. Goedkeuringsdocument voor de overdracht/samenwerking van staatseigendommen in het buitenland

Voor alle informatie over Apostille in Indonesië: neem contact op met het Ministerie van Recht en Mensenrechten van de Republiek Indonesië (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), Directoraat Centrale Autoriteit en Internationaal Recht (Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional)

Adres: Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940;

Website en email: apostille.ahu.go.id​  ; cs@ahu.go.id

 

Sommige documenten worden nog gelegaliseerd bij de Belgische ambassade

Volgende documenten kunnen nog gelegaliseerd worden bij de Belgische ambassade:

 • Bijlage 32 (ten laste neming door garant) indien vereist bij visumaanvraag voor studie
 • Eindgebruiker Certificaat (End of user)
 • Ouderlijke toestemming
 • Volmacht en andere privé documenten zoals een verklaring op erewoord
 • Documenten afgegeven in Oost-Timor, en reeds gelegaliseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Samenwerking van Oost-Timor

Voor legalisatie van bovengenoemde documenten, gelieve een online afspraak te maken.

Voor de kostprijs van een legalisatie: zie consulaire tarieven

 

Overschrijving/Neerlegging

De buitenlandse akten van de burgerlijke stand zoals geboorte en huwelijksakten van Belgische onderdanen kunnen in België worden overgeschreven. Het is zelfs ten zeerste aan te raden de akte te laten overschrijven. Zodra de akte is overgeschreven, kunt u er makkelijk afschriften of uittreksels van laten maken bij de bevoegde Belgische administratie. Anders zult u zich altijd moeten richten tot de Indonesische administratie, zelfs na uw vertrek uit het land en u reeds u de informatie heeft laten registreren bij de ambassade..

Voornoemde akten kunnen in België worden ingeschreven in het register van de burgerlijke stand van de gemeente van uw laatste woonplaats of de eerste gemeente waar u zich na uw terugkeer uit het buitenland gevestigd hebt. U neemt hiervoor best rechtstreeks contact op met uw gemeente in België. De overschrijving in de registers kan in de meeste gevallen per post in orde gebracht worden.

 

Lees meer