Consulaire diensten

In deze rubriek vindt u informatie over uw inschrijving, hoe u een identiteitskaart of paspoort kunt aanvragen, enz.

Burgerlijke stand

Informatie over uw burgerlijke stand.
 1. Laatst bijgewerkt op

Als u Belg bent, worden alle veranderingen in uw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht.

Ook als u in het buitenland woont zal het Belgisch recht toegepast worden. Het is daarom van het grootste belang dat u wijzigingen in uw burgerlijke staat meedeelt aan de ambassade waar u ingeschreven bent.

Lees meer

Hieronder vindt u de volgende onderwerpen:


Geboorte


De geboorte van een kind moet aangegeven worden bij de lokale overheid die een geboorteakte zal opmaken. Dit document kan in België erkend worden indien de akte opgesteld werd door de bevoegde overheid en in de vorm die in het land gebruikelijk is.

De lokale geboorteakte kan geregistreerd worden in het Belgische Rijksregister via de ambassade.

De ambassade raadt u sterk aan om de geboorteakte ook over te schrijven in de lopende registers van de burgerlijke stand van een gemeente in België. U kan er dan altijd in België en op een eenvoudige manier afschriften of uittreksels van krijgen. Voor meer inlichtingen hierover raadpleeg de rubriek Akten van de burgerlijke stand.
 

In Indonesië

De registratie bij de ambassade gebeurt op basis van een vertaald en gelegaliseerd volledig uittreksel van de geboorteakte (Kutipan Akta Kelahiran) (zie procedure voor legalisatie van documenten).

Lees meer


Huwelijk


Huwen in Indonesië


In Indonesië is het verplicht om religieus te huwen. Het religieus huwelijk kan voltrokken worden volgens een van de 6 officiële godsdiensten. Dit huwelijk is officieel en geldig als het geregistreerd wordt 1) bij het Bureau voor Religieuze Zaken (KUA) ingeval een moslimhuwelijk 2) bij de lokale Burgerlijke Stand (Catatan Sipil) voor de andere 5 godsdiensten.

Voor de registratie van het huwelijk in Indonesië zal de Lokale autoriteit een Attest van Geen Huwelijk Beletsel (AGHB) vragen van de Belgische partner.

De Ambassade in Jakarta kan dit attest afleveren. U kan de ambassade contacteren per mail (jakarta@diplobel.fed.be) en volgende documenten voorleggen in pdf formaat:

 • Een ingevuld aanvraagformulier
 • Een attest of attesten afgeleverd door uw gemeente waarop staat: uw identiteit, nationaliteit, domicilie en burgerlijke staat (origineel, recent afgeleverd, niet ouder dan 6 maanden).
  • Indien u bent ingeschreven in een Belgische ambassade kan u daar een consulair uittreksel aanvragen.
 • Kopie van uw paspoort + identiteitskaart
 • Kopie van de identiteitskaart en/of paspoort van uw toekomstige echtgenoot/echtgenote
 • Bewijs van relatie (historiek, foto’s, communicaties,…)
 • Soms zal de ambassade u en uw partner uitnodigen voor een interview op de ambassade
 • Voor de kostprijs van het AGHB: zie consulaire tarieven.

In sommige gevallen nodigt de ambassade u en uw partner uit voor een gesprek op de ambassade.

Als het paar elkaar nog niet of nauwelijks fysiek heeft ontmoet voor de aanvraag van de AGHB, dient het dossier naar de Procureur des Konings gestuurd te worden voor een beslissing. Een beslissing wordt binnen 3 – 5 maanden genomen.

Het AGHB wordt enkel in 1 van onze 3 landstalen (Nederlands, Frans of Duits) uitgereikt. Geef tijdens de aanvraag aan in welke taal u het document wenst te ontvangen.

Wat dient te gebeuren na het huwelijk? Inschrijving in het Rijksregister.

 1. Het huwelijk dient geregistreerd te worden in het Rijksregister. Dit gebeurt in uw Belgische gemeente of op de ambassadewaar u ingeschreven bent.
   
 2. Voor de registratie van het huwelijk moet u een uittreksel van de huwelijksakte (Kutipan Akta Perkawinan) moeten voorleggen.
   
  Ingeval een moslim huwelijk, ontvangt u van het KUA bureau een huwelijksboekje (Buku Nikah). Dit is een officieel afschrift van de huwelijksakte van een islamitisch huwelijk.
   
  Alle documenten moeten minder dan 6 maanden geleden door de bevoegde autoriteiten zijn afgegeven. Indien het document ouder is, volgt u hier de procedure voor de vernieuwing.
   
 3. De huwelijksakte dient vervolgens te worden gelegaliseerd en vertaald. Zie Legalisatie van documenten.
   
 4. Voor inschrijving van het huwelijk op de ambassade zijn de originele documenten noodzakelijk. U kan dit persoonlijk doen na afspraak of via een administratief agent (zie Externe dienstverleners in Indonesië). De originele documenten worden na inschrijving terugbezorgd. 
    
 5. Voor inschrijving van het huwelijk in een Belgische gemeente, contacteer best de gemeente op voorhand, om te informeren of een beëdigde vertaling in Indonesië aanvaard wordt.
   

Huwen in Oost Timor


Om in Oost-Timor te trouwen, moeten beide partijen huwelijks bekwaam zijn. Dit betekent dat ze de mogelijkheid moeten hebben om wettelijk met elkaar te trouwen (ze zijn bijvoorbeeld geen naaste verwanten) en dat ze geen belemmeringen hebben die het wettelijk huwelijk zouden verhinderen (zoals minderjarig of geestelijk onbekwaam zijn) (artikel 1485).

Er zijn drie soorten wettelijke huwelijken in Oost-Timor: katholiek, burgerlijk en traditioneel.

Alleen mensen ouder dan 16 jaar met verstandelijke bekwaamheid mogen trouwen.

Bruiloften moeten worden uitgevoerd in het bijzijn van de autoriteiten; beide echtgenoten moeten instemmen met het huwelijk; alle huwelijken moeten geregistreerd worden.
 

Huwen in België


Indien een Indonesische persoon in het huwelijk wenst te treden in België, dan dient hiervoor een visum “met oog op huwelijk” aangevraagd te worden.

Meer informatie op de visumpagina.

Lees meer


Echtscheiding


Een echtscheiding die in het buitenland werd uitgesproken, kan, wat betreft de ontbinding van het huwelijk zelf, zonder tussenkomst van een Belgische rechtbank in België worden erkend. De echtscheiding dient wel geregistreerd te worden in het Rijksregister. Dit gebeurt in uw Belgische gemeente of op de ambassade waar u ingeschreven bent.

 • Voor de registratie van de echtscheiding zal u een echtscheidingsakte moeten voorleggen.
 • Voor inschrijving van de echtscheiding op de ambassade zijn de originele documenten noodzakelijk. U kan dit persoonlijk doen na afspraak of via een administratief agent. De originele documenten worden na inschrijving terug bezorgd.
 • Indien u in België gehuwd was of indien uw huwelijk in de registers van de burgerlijke stand in België werd overgeschreven, kan u de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente vragen om een kantmelding aan te brengen op uw huwelijksakte. Meer informatie over de overschrijving van buitenlandse akten van de burgerlijke stand vindt u in de rubriek Akten van de Burgerlijke Stand.
   

In Indonesië

 1. De echtscheidingsakte in Indonesië betreft een Kutipan Akta Perceraian.
   
 2. De akte dient te worden gelegaliseerd en vertaald. Zie Legalisatie van documenten. Voor inschrijving van de echtscheiding in een Belgische gemeente, contacteer best de gemeente op voorhand, om te informeren of een beëdigde vertaling uit Indonesië aanvaard wordt.
   
 3. Opgelet: In Indonesië wordt de term “Talak” vaak gebruikt in een scheidingsakte. Strikt genomen verwijst deze term naar een scheiding door verstoting, waarbij de rechten van de vrouw niet geëerbiedigd zijn. Een verstoting wordt niet aanvaard naar Belgisch recht, en dit geldt ook voor een echtscheidingsakte waar deze term in voorkomt.

Lees meer


Overlijden


Als een van uw familieleden, van Belgische nationaliteit, in het buitenland sterft dan moet het overlijden zonder uitstel aangegeven worden bij de bevoegde lokale overheid die een overlijdensakte moet opmaken.

Het is belangrijk dat de aangifte gebeurt binnen de wettelijke termijn die hiervoor voorzien is in de wetgeving van het land waarin het overlijden plaats heeft gehad. De begrafenisondernemer en/of de firma die het lijk zal repatriëren, kan u hieromtrent eventueel inlichtingen geven.

Men mag in geen geval de eigenlijke overlijdensakte (akte van de burgerlijke stand) verwarren met het medisch getuigschrift waarin het overlijden vastgesteld wordt.

Indien de overleden persoon ingeschreven was in het consulaire bevolkingsregister, registreert de ambassade het overlijden in het Rijksregister op basis van de vertaalde en gelegaliseerde overlijdensakte.
 

In Indonesië

Een Indonesische overlijdensakte (Kutipan Akta Kematian) is rechtsgeldig in België op voorwaarde dat ze opgemaakt is door de bevoegde lokale overheid en in de vorm die in Indonesië gebruikelijk is. De Indonesische overlijdensakte moet vertaald en gelegaliseerd worden (zie procedure legalisatie van documenten).

Lees meer