Ambassade van België in Indonesië
Home Naar België komen Visum voor België

Visum voor België

 

Verplicht formulier voor reizen naar België 

Vanaf 1 augustus moeten alle personen die vanuit het buitenland naar België terugkeren of naar België reizen en hier langer dan 48 uur verblijven een identificatieformulier (Passenger Locator Form) invullen. U kan dit formulier hier invullen. 

 

 

Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.

Opgelet: Door het coronavirus kunnen visumaanvragen voor kort en lang verblijf alleen rechtstreeks bij de Ambassade van België in Jakarta worden ingediend, niet bij VFS Global, en dit tot nader orde.

Belangrijke opmerkingen

  1. Er is geen enkel wettelijk recht op een visum.
  2. Het is niet toegelaten om het doel van een visum achteraf te veranderen.
  3. In sommige gevallen kan de consulaire beambte bijkomende documenten of bewijzen vragen.
  4. Alle originele document moeten voorgelegd worden vergezeld van een fotokopie.
  5. Bij binnenkomst van de Schengen-zone is het mogelijk dat de immigratiediensten vragen de bewijsstukken voor te leggen. Hier volgt dat de visumaanvrager de originele documenten of een fotokopie bij zich moet hebben.
  6. Onvolledige aanvraagformulieren of onvoldoende bewijsstukken kunnen als gevolg hebben dat een negatieve beslissing genomen worden.
  7. Indien de visumaanvraag niet goedgekeurd wordt, worden de betaalde consulaire taxen niet terugbetaald.  

 
Algemene informatie

 
Schengenvisa

Sinds 1 september 2011, omwille van een akkoord tussen de drie Benelux-lidstaten, bestaat er een gezamenlijke procedure voor de Schengenvisa (korte duur) die afgeleverd worden via de website van gespecialiseerd bedrijf VFS Global voor België, Nederland en Luxembourg. Het "Benelux" visa centrum is oook bereikbaar per telefoon (+6221 30418712) en per e-mail.

Ten gevolgde het akkoord over wederzijdse visumvrijstelling, getekend met de Europese Unie op 26 mei 2015, kunnen onderdanen van Oost-Timor 90 dagen visumvrij in de Schengenzone verblijven binnen een periode van 180 dagen.  

De Belgische ambassade blijft bevoegd voor de andere visa.

Huwelijk

 
Samenwonen

 
Au pair

 
Gezinshereniging

 
Luxemburg

Zie www.mae.lu/fr/Site-MAE/Immigration