Naar België komen

Alle informatie voor wie naar België wilt komen.

Visum voor België

Alle informatie over het aanvragen van een visum voor België.
 1. Laatst bijgewerkt op

Alle informatie over visumaanvragen voor België is beschikbaar op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, de bevoegde Belgische autoriteit voor toegang tot het grondgebied, verblijf, en verwijdering van buitenlanders in België, en op de website van de FOD Buitenlandse Zaken


Een visum is een officiële toestemming om een land binnen te komen en/of voor een bepaalde tijd in een land te verblijven. Een visum wordt afgegeven door het land waar je naartoe gaat. In het algemeen moet het worden aangevraagd voordat u op reis gaat. Voor België gaat het om een sticker in het paspoort die de geldigheidsdata van het visum vermeldt, en ook het aantal binnenkomsten en het aantal dagen.
 

Belangrijke opmerkingen over visa

 1. Er is geen wettelijk recht op een Schengenvisum.
 2. Alle aangeboden documenten moeten originele documenten zijn, samen met een fotokopie. Originele documenten worden aan het einde van de procedure teruggegeven.
 3. Onvolledige aanvraagformulieren of onvoldoende bewijsstukken kunnen leiden tot een negatieve beslissing.
 4. Een latere wijziging van het reisdoel van het visum is niet toegestaan.
 5. Consulaire ambtenaren kunnen aanvullende documenten of bewijzen vragen.
 6. Bij weigering van een visum vindt geen restitutie plaats van de handling fee noch van de bijdrage (redevance).
 7. Bij binnenkomst in het Schengengebied kunnen de immigratieautoriteiten vragen om de bewijsstukken bij de visumaanvraag in te zien. Daarom moet de aanvrager de originelen of kopieën bij zich hebben.
   

  Bevoegde autoriteit voor visumaanvragen

  Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.