Consulaire diensten

In deze rubriek vindt u informatie over uw inschrijving, hoe u een identiteitskaart of paspoort kunt aanvragen, enz.

Nationaliteit

U kunt Belg zijn van rechtswege of het vrijwillig worden. U kunt ook uw Belgische nationaliteit verliezen. Deze rubriek maakt u hierin wegwijs.
  1. Laatst bijgewerkt op

U kunt Belg zijn van rechtswege of het vrijwillig worden. U kunt ook uw Belgische nationaliteit verliezen. Deze rubriek maakt u hierin wegwijs.

Het Wetboek van de Belgische Nationaliteit (WBN) bevat de wettelijke bepalingen aangaande de Belgische nationaliteit. De Minister van Justitie is “hoeder” van de Belgische nationaliteit en de dienst Nationaliteit van de FOD Justitie waakt dus over de juiste toepassing van het WBN.

Verblijft u in het buitenland, wend u tot de bevoegde Belgische ambassade of consulaat voor alle algemene of persoonlijke vragen over nationaliteit.

Lees meer

 
Dubbele nationaliteit in Indonesië

De Indonesische overheid erkent geen dubbele nationaliteit. Uitzonderingen worden gemaakt voor kinderen uit gemengde huwelijken die in 2006 of later geboren zijn. De dubbele nationaliteit kan behouden blijven tot de leeftijd van 18 jaar.