Consulaire diensten

In deze rubriek vindt u informatie over uw inschrijving, hoe u een identiteitskaart of paspoort kunt aanvragen, enz.

Notariële akten in een consulaire post

Informatie over notariële akten in een consulaire post.
  1. Laatst bijgewerkt op

Notariële akten zijn geschriften waarin overeenkomsten en verklaringen juridisch worden vastgelegd. Het gaat over procedures die te maken hebben met roerend en onroerend bezit, familierecht, testament en nalatenschap, zakelijk recht,…

Op basis van het beginsel van 'Belgisch belang' mag de ambassade te Jakarta notariële akten opstellen in dezelfde hoedanigheid als een notaris in België op voorwaarde dat een ontwerpakte van een Belgisch notaris vooraf wordt voorgelegd.

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken heeft een gecentraliseerd ontvangstsysteem voor ontwerpen van notariële akten.

Dit systeem stelt de notarissen in België in staat om hun ontwerpen van akten, evenals hun praktische vragen naar één elektronisch adres te sturen: notaribox@diplobel.fed.be. Het systeem staat borg voor een centraal beheer van de procedure en dit betekent een aanzienlijke tijdswinst voor alle betrokken partijen.

Zodra de ambassade de akte ontvangt van de FOD Buitenlandse Zaken, wordt contact opgenomen met de betrokkene om een afspraak te maken voor de ondertekening van de notariële akte. U dient dan uw paspoort mee te brengen.

Iemand die een akte heeft laten opmaken, krijgt een eensluidend verklaard afschrift dat hij kan overmaken aan zijn notaris in België.

Voor de kostprijs van een akte: zie consulaire tarieven

Lees meer