Ambassade van België in Indonesië
Home Consulaire diensten Uittreksel uit het Strafregister

Uittreksel uit het Strafregister

a) Als u in het buitenland woont en een uittreksel uit het Belgisch strafregister wil aanvragen, kan u dat per mail aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Justitie - Centraal Strafregister – strafregister@just.fgov.be

Vermeld op uw aanvraag:

  • Uw naam en voornaam
  • uw adres
  • uw geboortedatum en -plaats
  • de reden van uw aanvraag

Voeg ook een scan van uw identiteitskaart of paspoort toe.

Het uittreksel uit het strafregister wordt gratis afgeleverd.

 

b) Als u een uittreksel uit het strafregister wil aanvragen voor de periode waarin u in het buitenland verbleef (met een verblijfsvergunning), kan u zich rechtstreeks richten tot de bevoegde autoriteiten van het betrokken land.

Voor Indonesië is dat de SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian): https://skck.polri.go.id/

Voor Oost-Timor kan het worden verkregen via het Ministerie van Justitie van Oost-Timor: http://www.mj.gov.tl/?q=node/1472