Consulaire diensten

In deze rubriek vindt u informatie over uw inschrijving, hoe u een identiteitskaart of paspoort kunt aanvragen, enz.

Consulaire inschrijving

Informatie over uw inschrijving in het Consulaat-Generaal.
 1. Laatst bijgewerkt op

Alle informatie over uw inschrijving vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.


Online inschrijving via het elektronische loket voor Belgen in het buitenland

Online inschrijven in de consulaire bevolkingsregisters is mogelijk sinds 25/11/2020. U heeft toegang tot deze website als u:

 • Belg bent;
 • niet (meer) ingeschreven bent in een Belgische gemeente, want u heeft uw vertrek naar het buitenland aan deze gemeente gemeld;
 • beschikt over een geldige en geactiveerde Belgische e-ID;
 • uw PIN-code kent en in het bezit bent van een kaartlezer.


Inschrijving via overmaking van documenten aan de ambassade

Indien u zich niet kan inschrijven via het elektronisch loket, kan u contact opnemen met onze ambassade (jakarta@diplobel.fed.be). De volgende documenten legt u voor of stuurt u op in pdf-formaat:

 • Indien u vanuit België verhuisd bent, het "Model 8" (bewijs van afvoering dat uw gemeente u kan afleveren);
 • het inschrijvingsformulier voor een meerderjarig persoon, minderjarig persoon, of een vreemd gezinslid van een ingeschreven Belg(;
 • het inschrijvingsformulier voor de verkiezingen in het buitenland (eventueel vergezeld van een volmachtformulier);
 • een kopie van uw paspoort;
 • een kopie van uw elektronische identiteitskaart;
 • een kopie van uw verblijfsvergunning (KITAS/KITAP);
 • bewijs van uw adres (bijvoorbeeld: huurcontract, brief van lokale autoriteit).

Lees meer over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van een inschrijving in het consulaire bevolkingsregister: privacy statement.