Visum voor België

Alle informatie over het aanvragen van een visum voor België.

Weigering en de procedure in beroep

Wat te doen in geval van weigering?
  1. Laatst bijgewerkt op

De Dienst Vreemdelingenzaken is de bevoegde Belgische autoriteit voor toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering van vreemdelingen in BelgiëIn geval dat een visumaanvraag wordt afgewezen, geeft de weigeringsnotificatie gedetailleerde informatie over de weigeringsgronden. Het legt ook de procedure uit om tegen de beslissing in beroep te gaan.

De beroepsprocedure gebeurt bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen door het indienen (aangetekende brief) van een beroep tot schorsing en/of vernietiging van de beslissing. De vordering moet worden ingesteld binnen 30 dagen na de bekendmaking van de bestreden beslissing.

De ambassade kan geen commentaar geven over de weigeringsgronden en kan geen argumenten of aanvullende documenten ontvangen om het besluit terug te draaien.

De aanvrager kan beslissen om in beroep te gaan tegen de beslissing, of hij kan beslissen een nieuwe aanvraag in te dienen en daarbij een volledig nieuw dossier voor te leggen dat rekening houdt met de weigeringsgronden.