Visum voor België

Alle informatie over het aanvragen van een visum voor België.

Behandeltijd en beslissing

Behandeltijd van en beslissing over de visumaanvraag.
  1. Laatst bijgewerkt op

De behandelingstijd van een visum hangt af van het type visum. Idealiter en wanneer een volledig dossier wordt ingediend, kan de beslissing binnen enkele dagen tot 2-3 weken genomen worden. Bepaalde aanvragen moeten voorgelegd worden aan de bevoegde autoriteiten in Brussel, wat het proces kan verlengen.

Visumaanvragen voor lang verblijf, zoals voor gezinshereniging met niet-Europeanen of voor huwelijk en wettelijk samenwonen, moeten altijd worden voorgelegd aan de bevoegde autoriteiten in Brussel en nemen daarom meer tijd in beslag, het kan tot 6 maanden duren voor een beslissing wordt genomen, en voor sommige soorten visa zelfs langer (artikelen 9 en 10).

Als de aanvraag voorgelegd wordt aan de bevoegde autoriteiten in Brussel, kan de status opgevolgd worden op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Een visumaanvraag zal resulteren in ofwel de visumafgifte ofwel een weigering. In beide gevallen neemt de ambassade contact op met de aanvrager om het ophalen van het paspoort, het visum of de weigering en de originele documenten te coördineren.

Documenten inclusief het paspoort kunnen worden opgehaald door een derde persoon. Deze persoon brengt het ingevulde en ondergetekende volmachtformulier mee en een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs. Het formulier dient te zijn voorzien van een meterai (fiscale zegel).

Op aanvraag kunnen de documenten per koerier teruggezonden worden, maar dit is steeds onder de verantwoordelijkheid van de aanvrager en op zijn kosten.