Visum voor België

Alle informatie over het aanvragen van een visum voor België.

Aanmeldingsplicht in België

Informatie over de aanmeldingsplicht in België.
  1. Laatst bijgewerkt op

Vreemdelingen die een visum kort verblijf kregen voor België, dienen zich binnen de drie werkdagen na aankomst aan te melden bij de autoriteiten belast met het toezicht op de vreemdelingen. Concreet dienen zij zich aan te melden bij de gemeentelijke administratie van de gemeente waar zij verblijven.

Van deze verplichting zijn vrijgesteld:

  • vreemdelingen, die hun intrek nemen in een hotel of jeugdherberg, ziekenhuis of gevangenis;
  • kinderen beneden de leeftijd van 15 jaar mits van hun aanwezigheid kennis wordt gegeven aan de bevoegde autoriteiten;
  • zeelieden, die voldoen aan de gestelde voorwaarden om aan wal te mogen gaan;
  • vreemdelingen die bijzondere voorrechten genieten op grond van internationale gebruiken, akkoorden of overeenkomsten.