Ambassade van België in Indonesië
Home Naar België komen Werken in België

Werken in België

Om in België te komen werken moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Die zijn afhankelijk van de volgende drie factoren:

  • uw nationaliteit en land van verblijf
  • de verblijfsduur
  • het statuut (loontrekkende of zelfstandige) waaronder u zal werken in België

Alle algemene informatie over werken in België vindt u op de portaalsite van de federale overheid. In wat volgt worden twee belangrijke opties verder besproken.

 

          1. WERKEN ALS LOONTREKKENDE – DE GECOMBINEERDE VERGUNNING/PERMIS UNIQUE

Wanneer de aanvrager een beroepsactiviteit als loontrekkende (met andere woorden met een arbeidsovereenkomst) wil uitoefenen, wordt de visumaanvraag behandeld zodra de aanvraag voor de gecombineerde vergunning is goedgekeurd.

Raadpleeg een van de volgende websites, afhankelijk van de regio waarvoor u uw gecombineerde vergunning aanvraagt:

Aanvragen voor een gecombineerde vergunning moeten door uw Belgische werkgever worden ingediend bij het Gewestelijk Bureau voor Werkgelegenheid in België voor niet-EU-onderdanen of EER-onderdanen.

Om uw toekomstige werkgever in staat te stellen een gecombineerde vergunning te krijgen, verstrekt u hem:

  • Bewijs van betaling van de bijdrage op de Belgische bankrekening.
  • Een medisch attest van een arts aangesteld door de Belgische Ambassade. Er moet eerst een bloedonderzoek op syfilis en een thoraxfoto op tuberculose worden gemaakt, zodat u de uitslag kunt overhandigen aan de aangewezen arts. Het medisch document moet op de datum van uw aanvraag minder dan 6 maanden oud zijn.
  • Een origineel nationaal strafregister van alle landen waar u het afgelopen jaar heeft gewoond. Dit document dient gelegaliseerd te worden volgens deze procedure. Als het document al in het Engels of tweetalig inclusief Engels is, hoeft u de vertaling en legalisatie van de vertaling niet te doen.
  • Drie pasfoto's.

Uw werkgever stuurt deze documenten samen met een fotokopie van de arbeidsovereenkomst op een goedgekeurd formulier naar het desbetreffende regionale kantoor.

Deze fase kan enkele weken tot maanden duren.

Eenmaal u de goedkeuring heeft ontvangen van de gecombineerde vergunning, kan u de visumaanvraag indienen op de ambassade. U vindt op de onze visumpagina alle informatie over het aanvragen van een visum.

 

          2. WERKEN ALS ZELFSTANDIGE – DE BEROEPSKAART

Wanneer de aanvrager op zelfstandige basis een professionele activiteit wil uitoefenen in België, kan het vereiste visum pas worden afgegeven nadat de aanvraag voor de beroepskaart is goedgekeurd.

De aanvraag van de Beroepskaart kan gebeuren op de ambassade. U dient een volledig dossier voor te bereiden en bij de indiening zal ook een kort interview plaatsvinden.

Voor het samenstellen van uw dossier, raadpleeg een van de volgende websites, afhankelijk van de regio waar u uw professionele activiteit wil ontwikkelen:

Voor het tarief van de aanvraag van de beroepskaart bij de ambassade (+ eventuele legalisatiekosten, indien van toepassing), zie Consulaire Tarieven

De ambassade stuurt het dossier van de aanvraag met een gemotiveerd advies door naar de bevoegde regionale autoriteit.

De ambassade contacteert de aanvrager zodra een beslissing over de aanvraag ontvangen wordt. Bij een positieve beslissing kan daarna de aanvraag voor visum gebeuren. Als het visum is afgegeven, kan de aanvrager naar België reizen en zijn beroepskaart in België ophalen. U vindt op de onze visumpagina alle informatie over het aanvragen van het visum.

De verwerking van de beroepskaart kan enige tijd in beslag nemen. Het is daarom aan te raden om uw verzoek minimaal 5 maanden voor uw beoogde vertrekdatum in te dienen.