Ambassade van België in Indonesië
Home Consulaire diensten Verkiezingen

Verkiezingen

Belgen die ingeschreven zijn op de ambassade, zijn kiezer bij bepaalde verkiezingen in België.

Belgen die in het buitenland verblijven hebben stemplicht voor de federale wetgevende verkiezingen (Kamer van volksvertegenwoordigers) en voor de verkiezing van het Europese parlement.

Tijdens de inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters duidt u aan op welke manier u wenst deel te nemen aan de verkiezingen (persoonlijk, per volmacht of per briefwisseling).

Belgen in het buitenland kunnen niet deelnemen aan de gewestelijke verkiezingen (van de deelstaten), en evenmin aan de verkiezingen voor de gemeente- en provincieraad.

Lees meer