Ambassade van België in Indonesië
Home Consulaire diensten Vaccinatie van Belgen in het buitenland

Vaccinatie van Belgen in het buitenland

Op voorstel van de Taskforce Vaccinatie heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid een aantal algemene principes goedgekeurd over de vaccinatie van Belgen die in het buitenland verblijven.

 

1)   Volgens het principe van de territorialiteit zullen de Belgische onderdanen die in het buitenland verblijven, in de mate van het mogelijke gevaccineerd worden in het land van verblijf.

Indien u gevaccineerd bent in Indonesië of Oost Timor met een vaccin dat in België erkend is, dan wordt deze vaccinatie sinds 28 oktober 2021 ook in België aanvaard onder bepaalde voorwaarden; zie ook vaccinatiecertificaten van buiten de EU. Het gaat om de EMA (Europees Geneesmiddelenbureau):gecertifieerde vaccins : Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Moderna, AstraZeneca/Oxford (Vaxzevria), Janssen (Johnson&Johnson) en Covishield.

Deze vaccinatie buiten België kan geregistreerd worden in Vaccinet (via een in België gevestigde huisarts), en een EU covid vaccinatie certificaat kan aangevraagd worden via het platform www.mijngezondheid.be

 

2)   Indien u woont in Indonesië of Oost-Timor en u bent ingeschreven op de Ambassade in Jakarta, dan kan u zich ook preregistreren met het oog op vaccinatie tijdens een verblijf in België. De echtgenoot/-ote of partner van vreemde nationaliteit en meerderjarige kinderen van vreemde nationaliteit van een ingeschreven Belg die onder hetzelfde dak woont (zoals vermeld in het Rijksregister) zullen onder dezelfde voorwaarden als de Belg in kwestie toegang hebben tot vaccinatie.

De vaccinaties vinden plaats in het Militair Hospitaal in Brussel (Neder-over-Heembeek) en zijn gratis.

Deze vaccinaties kunnen nadien geregistreerd worden in vaccinet (via een in België gevestigde huisarts), en een EU covid vaccinatie certificaat kan aangevraagd worden via het platform www.mijngezondheid.be

Sinds kort komen onze landgenoten en hun rechthebbenden ook in aanmerking voor een boostervaccinatie in België ongeacht waar ze hun basisvaccinatie ontvingen.

Als de basisvaccinatie is uitgevoerd met een vaccin dat niet is goedgekeurd door de EMA (behalve Covishield), dan wordt het boostervaccin niet geregistreerd als booster, maar als eerste dosis voor een EU Covid digitaal certificaat. Als de basisvaccinatie is uitgevoerd met het AZ, J&J, Moderna, Pfizer of Covishield-vaccin, is er sprake van een booster.

Voor de termijnen: mensen die een mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna) hebben gekregen, kunnen hun booster na vier maanden inplannen.

De termijn na een AstraZeneca-vaccin blijft vier maanden. De termijn na een Johnson & Johnson-vaccin blijft twee maanden.

Tenslotte heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid ook groen licht gegeven voor de vaccinatie van kinderen van 5-11-jaar. Deze vaccinatie zal gebeuren met een pediatrische vorm van het Pfizer / BioNTech-vaccin (“kindervaccin”), dat wordt toegediend in twee doses met een tussenperiode van 21 dagen.

Dit vaccin werd goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap.

Kinderen van 5 tot 11 jaar die ingeschreven zijn in het consulaire bevolkingsregister van de ambassade of een rechthebbende zijn van een ingeschreven Belg, komen dus in aanmerking voor preregistratie via het platform met oog op hun hun vaccinatie in België in het Militair Hospitaal.

Voor deze vaccinatie is de ouderlijke toestemming vereist.

De pre-registratie voor zowel de basisvaccinatie, het boostervaccin en de vaccinatie van 5-11 jarigen gebeuren via dit platform