Ambassade van België in Indonesië
Home Consulaire diensten Vaccinatie van Belgen in het buitenland

Vaccinatie van Belgen in het buitenland

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid hanteert volgende algemene principes over de vaccinatie van Belgen die in het buitenland verblijven.

 

1)   Volgens het principe van de territorialiteit zullen de Belgische onderdanen die in het buitenland verblijven, in de mate van het mogelijke gevaccineerd worden in het land van verblijf.

Indien u gevaccineerd bent in Indonesië of Oost Timor met een vaccin dat in België erkend is, dan wordt deze vaccinatie ook in België aanvaard.

Deze vaccinatie buiten België kan geregistreerd worden in Vaccinet (via een in België gevestigde huisarts), en een EU covid vaccinatie certificaat kan aangevraagd worden via het platform www.mijngezondheid.be

Volgende vaccins worden nu erkend door België:

 • Comirnaty (Pfizer/BioNTech) (2/2)
 • Spikevax (Moderna) (2/2)
 • Vaxzevria (AstraZeneca/Oxford), inclusief dosissen geproduceerd door Siam Bioscience (2/2)
 • COVID-19 vaccin Janssen (Janssen) (1/1)
 • Nuvaxovid (Novavax) (2/2)
 • Covishield (Serum Institute of India) (2/2)
 • Covovax (Serum institute of India) (2/2)
 • CoronaVac (Sinovac Life Sciences) (2/2)
 • Covaxin (Bharat Biotech International) (2/2)
 • Inactivated COVID-19 Vaccine (Vero Cell) (Beijing Institute of Biological products) (Sinopharm) (2/2)

Van deze vaccins moeten alle dosissen toegediend worden zoals aangegeven in de bijsluiter (zie bovenstaande breukvormen tussen haakjes). Heterologe vaccinaties (vb. 1 dosis AstraZeneca + 1 dosis Pfizer) worden niet erkend als een volledig vaccinatieschema. Pas wanneer in dit voorbeeld een 2e dosis Pfizer wordt toegediend, zal het vaccinatieschema pas compleet zijn en erkend worden.

Indien de laatste dosis van de primaire vaccinatiereeks meer dan 270 dagen geleden werd toegediend, moet een boosterdosis worden toegediend opdat het vaccinatiecertificaat haar geldigheid behoudt. Deze booster kan één van bovengenoemde vaccins zijn, ongeacht welk vaccin eerst werd toegediend. Er worden geen uitzonderingen voorzien op de geldigheidsvoorwaarde van een boosterdosis.

Volgende vaccinatiecertificaten worden aanvaard door België:

A. Digitale EU-COVID-certificaten van vaccinatie met een vaccin dat een goedkeuring verkreeg door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) of met een COVID-19-vaccin waarvoor de procedure voor Emergency Use Listing van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is voltooid, indien niet meer dan 270 dagen verstreken zijn sinds de datum van de laatste dosis in de primaire vaccinatiereeks, of waaruit blijkt dat een boosterdosis na voltooiing van de primaire vaccinatiereeks werd toegediend.

B. Certificaten van vaccinatie met EMA- of WHO-goedgekeurde vaccins uitgereikt in een land dat niet behoort tot de EU die als equivalent worden beschouwd door de Europese Commissie op basis van implementatiehandelingen, indien niet meer dan 270 dagen verstreken zijn sinds de datum van de laatste dosis in de primaire vaccinatiereeks, of waaruit blijkt dat een boosterdosis na voltooiing van de primaire vaccinatiereeks werd toegediend.

C. Vaccinatiecertificaten van derde landen die minimaal volgende gegevens bevatten in het Nederlands, Frans, Duits of Engels:

 • gegevens waaruit kan worden afgeleid wie de persoon is die is gevaccineerd (naam, geboortedatum en/of ID-nummer);
 • gegevens waaruit blijkt dat een vaccinatie met een EMA- of WHO-goedgekeurd vaccin werd toegediend;
 • gegevens waaruit blijkt dat sinds ten minste twee weken alle doses voorzien in de bijsluiter werden toegediend en dat niet meer dan 270 dagen zijn verstreken sinds de datum van de laatste dosis in de primaire vaccinatiereeks, of gegevens waaruit blijkt dat een boosterdosis na voltooiing van de primaire vaccinatiereeks werd toegediend;
 • de merknaam en de naam van de fabrikant of handelsvergunningshouder van elk vaccin dat werd toegediend. Indien één van beide namen niet wordt vermeld, moet ook het lotnummer worden vermeld;
 • de datum van toediening van elke dosis van het vaccin die werd toegediend of het totaal aantal dosissen en de naam van het laatste vaccin dat toegediend is, alsook de datum van de laatste toediening;
 • de naam van het land, van de provincie of van de regio waar het vaccinatiecertificaat werd uitgereikt;
 • de afgever van het bewijs van vaccinatie.

 

2)   Indien u woont in Indonesië of Oost-Timor en u bent ingeschreven op de Ambassade in Jakarta, dan kan u zich ook preregistreren met het oog op vaccinatie tijdens een verblijf in België. De echtgenoot/-ote of partner van vreemde nationaliteit en meerderjarige kinderen van vreemde nationaliteit van een ingeschreven Belg die onder hetzelfde dak woont (zoals vermeld in het Rijksregister) zullen onder dezelfde voorwaarden als de Belg in kwestie toegang hebben tot vaccinatie.

Kinderen van 5-11-jaar kunnen ook gevaccineerd worden met een pediatrische vorm van het Pfizer / BioNTech-vaccin (“kindervaccin”), dat wordt toegediend in twee doses met een tussenperiode van 21 dagen. Dit vaccin werd goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap. Voor deze vaccinatie is de ouderlijke toestemming vereist.

De vaccinaties (basisvaccinatie of booster) vinden plaats in het Militair Hospitaal in Brussel (Neder-over-Heembeek) en zijn gratis.

Deze vaccinaties kunnen nadien geregistreerd worden in vaccinet (via een in België gevestigde huisarts), en een EU covid vaccinatie certificaat kan aangevraagd worden via het platform www.mijngezondheid.be

De pre-registratie voor zowel de basisvaccinatie, het boostervaccin en de vaccinatie van 5-11 jarigen gebeuren via dit platform.