Ambassade van België in Indonesië
Home Consulaire diensten Sociale zekerheid

Sociale zekerheid

Wie in het buitenland gaat wonen, werken of studeren, kan via de portaalsite van de sociale zekerheid nagaan welke rechten op vlak van de Belgische sociale zekerheid hij kan behouden. Burgers kunnen op een interactieve manier informatie opvragen over hun sociale zekerheid in het buitenland.

De FOD Sociale Zekerheid, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en e-government partner Smals ontwikkelden een interactieve toepassing voor de rubriek "U gaat weg uit België" van de portaalsite. 

 
Lees meer