Ambassade van België in Indonesië
Home Consulaire diensten Inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters van de ambassade

Inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters van de ambassade

Het nut van uw inschrijving

Een inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters is niet verplicht maar wel aangeraden.

Administratieve bijstand, zoals aangeboden door de gemeenten in België, wordt immers enkel verleend aan de Belgen, ingeschreven in het consulaire bevolkingsregister:

  • afgifte van een identiteitskaart;
  • afgifte van consulaire attesten (bijv. attesten van woonplaats, nationaliteit, ...);
  • afgifte van reispaspoorten;
  • deelname aan de federale wetgevende verkiezingen en Europese verkiezingen;
  • bijwerken van het rijksregisterdossier.

Ook gezinsleden met een andere nationaliteit kunnen zich registreren in de consulaire bevolkingsregisters. Zij hebben evenwel geen recht op de bovenstaande administratieve bijstand, en voor consulaire bijstand dienen ze zich te richten tot de vertegenwoordiging van hun land van oorsprong.

Lees meer

 
Online inschrijving via het elektronische loket voor Belgen in het buitenland

Online inschrijven in de consulaire bevolkingsregisters is mogelijk sinds 25/11/2020. U heeft toegang tot deze website als u:

  • Belg bent;
  • niet (meer) ingeschreven bent in een Belgische gemeente, want u heeft uw vertrek naar het buitenland aan deze gemeente gemeld;
  • beschikt over een geldige en geactiveerde Belgische e-ID;
  • uw PIN-code kent en in het bezit bent van een kaartlezer.

 

Inschrijving via overmaking van documenten aan de ambassade

Indien u zich niet kan inschrijven via het elektronisch loket, kan u contact opnemen met onze ambassade (jakarta@diplobel.fed.be). De volgende documenten legt u voor of stuurt u op in pdf-formaat:

Lees meer over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van een inschrijving in het consulaire bevolkingsregister: privacy statement