Ambassade van België in Indonesië
Home Consulaire diensten Identiteitskaart (e-ID)

Identiteitskaart (e-ID)

De Belgische ambassades en beroepsconsulaten geven elektronische identiteitskaarten (e-ID) af aan Belgen die in het consulaire bevolkingsregister ingeschreven zijn:

  • e-ID: elektronische identiteitskaart voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar.
  • Kids-ID: elektronische identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar

Verwar de Belgische identiteitskaart niet met de verblijfskaart van uw land van verblijf. De geldige e-ID en het officieel karakter van een verblijfskaart beperkt zich meestal tot het grondgebied van het land van verblijf.

De e-ID’s en Kids-ID’s zijn geldige identiteits- en reisdocumenten voor de lidstaten van de Europese Unie, alsook enkele buurlanden. Ze zijn vaak nuttig – en zelfs noodzakelijk – zijn om zich ter plaatse te identificeren. Voor heel wat landen volstaat een e-ID echter niet en is ook een paspoort nodig.

Met een geactiveerde identiteitskaart en een kaartlezer kan men zich aanmelden op verschillende Belgische overheidswebsites.

BELANGRIJK:
De Europese reglementering vereist sinds midden 2021 dat alle door de EU-lidstaten afgegeven identiteitskaarten de vingerafdrukken van 2 (wijs)vingers bevatten. Dit geldt ook voor kinderen ouder dan 6 jaar die een kids-ID aanvragen.

Lees via volgende links de algemene informatie over de identiteitskaart vanaf 12 jaar en de Kids-ID voor kinderen jonger dan 12 jaar.

 
Waar en hoe een e-ID aanvragen?

Op de ambassade in Jakarta:

U maakt een online afspraak via deze link voor uw (Kids)-e-ID aanvraag. Tijdens de afspraak worden de biometrische gegevens opgenomen (foto, vingerafdrukken en handtekening).

  • Let op: registratie van biometrische gegevens is ook verplicht voor kinderen vanaf 6 jaar;

U dient het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend voor te leggen:

U brengt ook mee naar de afspraak:

  • Kopie huidige ID-kaart en/of paspoort
  • Kopie verblijfsvergunning
  • Bewijs van betaling (indien per overschrijving)
  • Indien van toepassing: bewijs van aangifte van verlies of diefstal (met dit formulier + PV lokale politie)
  • Voor het tarief en de betaling, zie consulaire tarieven.

 
OF tijdens een biometrische missie:

De ambassade beschikt over een mobiele kit en tracht minstens éénmaal per jaar een biometrische missie te organiseren in Bali; en in andere steden gebruik makend van diplomatieke missies. De Belgen die geregistreerd zijn in het consulair bevolkingsregister zullen van dergelijke missies op de hoogte gebracht worden. De biometrische data voor aanvraag van een (Kids)-e-ID kan 3 maanden bewaard worden, dit wil zeggen dat de aanvraag binnen deze periode moet afgerond worden.

 
OF in België:

U kan sinds 21 juni 2021 uw e-ID ook aanvragen bij (1) de Belgische gemeente waar u laatst ingeschreven was, (2) uw Belgische gemeente van geboorte als u nooit in België heeft gewoond, maar er wel bent geboren, of (3) een Belgische gemeente naar keuze als u nooit in België hebt gewoond en er ook niet geboren bent. 

De kaart en PUK-code worden dan uiterlijk 2-3 werkdagen later bij de gemeente geleverd en u kan de kaart dan onmiddellijk bij de gemeente activeren.

Contacteer best uw gemeente op voorhand, om te informeren of bijkomende documenten nodig zijn.

 
Productie en verzending

De ambassade behandelt uw aanvraag en verzendt deze naar het productiecentrum in Brussel. De ambassade zal uw (Kids)-e-ID en een brief met uw PUK-code over het algemeen 3-4 weken later ontvangen.

In het aanvraagformulier kan u kiezen om de (Kids)-e-ID en PUK-code  te laten opsturen, zelf te komen ophalen of te laten ophalen door een derde persoon.

Opsturen:
De (Kids)-e-ID en PUK-code zullen per koerier verstuurd worden. Dit gebeurt op uw verantwoordelijkheid en kosten

  • Let op: indien de (Kids)-e-ID en PUK-code worden opgestuurd zal de kaart nog niet geactiveerd zijn.

Zelf ophalen:
De ambassade contacteert u zodat u een online afspraak kan nemen voor het ophalen/activeren van de eID.

  • Let op: de ambassade kan uw e-ID en PUK-code maximaal 3 maanden bewaren.

Ophalen door een derde persoon:
Deze persoon brengt een ondertekende volmacht mee en een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs.

 
Activatie van (Kids)-e-ID

De activatie kan gebeuren op de ambassade in Jakarta, in een andere consulaire post in het buitenland of in een Belgische gemeente. De identiteitskaart en de PUK-code zijn nodig voor de activatie.

De identiteitskaart en het certificaat kunnen enkel geactiveerd worden in aanwezigheid van de betrokkene. Dat betekent dat ook een e-ID van een minderjarige tussen 12 en 18 jaar enkel geactiveerd kan worden in aanwezigheid van die minderjarige.

De Kids-ID kan geactiveerd worden door de ouders (of de wettelijke vertegenwoordiger) zonder aanwezigheid van het kind.

Met een geactiveerde identiteitskaart en een kaartlezer kan men zich aanmelden op verschillende Belgische overheidswebsites.