Ambassade van België in Indonesië
Home Consulaire diensten Huwen in Indonesië

Huwen in Indonesië

U dient te weten dat men in Indonesië religieus huwt, volgens een van de 6 officiële godsdiensten). Dit huwelijk is officieel en geldig als het geregistreerd werd ofwel bij het Bureau voor Religieuze Zaken (KUA), ingeval van een moslim huwelijk, ofwel bij de lokale Burgerlijke Stand (Catatan Sipil) voor de andere 5 godsdiensten. Deze diensten zullen dan uitleggen welke documenten nodig zijn voor de registratie van het huwelijk en hoelang het proces zal duren.

Akten en attesten die u uit België nodig heeft bij de Indonesische overheden zouden moeten voorzien zijn van de legalisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken in Brussel en daarna van de Indonesische ambassade in Brussel. Die gelegaliseerde documenten moet u dan laten vertalen door een beëdigde vertaler (naamlijst te bekomen bij de rechtbanken) wiens handtekening dan moet gelegaliseerd worden door de Federale Overheidsdienst Justitie, Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Indonesische Ambassade in Brussel.

Voor de registratie van het huwelijk zal de Lokale autoriteit in Indonesië een getuigschrift van geen huwelijksbeletsel eisen van de vreemde toekomstige echtgeno(o)t(e). De Ambassade in Jakarta kan dit attest afleveren. U dient de volgende documenten voor te leggen:

 • Een ingevuld aanvraagformulier 
 • Een attest of attesten afgeleverd door uw gemeente waarop staat: uw identiteit, nationaliteit, domicilie en burgerlijke staat. (origineel, recent afgeleverd, niet ouder dan 6 maanden).
 • Uw paspoort + identiteitskaart
 • Identiteitskaart of paspoort van uw toekomstige echtgenoot/echtgenote
 • Bewijs van relatie 
 • Consulaire rechten: € 20 (moet in IDR betaald worden tegen de recente consulaire koers van de ambassade).

U kunt reeds vooraf kopieën van uw documenten sturen ter controle. Indien alle documenten in orde zijn en er geen elementen zijn die een consultatie van de Belgische autoriteiten noodzakelijk maken, wordt het attest zo spoedig mogelijk afgeleverd. U en uw toekomstige echtgenoot/echtgenote kunnen worden uitgenodigd voor een kort interview op de ambassade.

Wat moet na het huwelijk gebeuren?

Voor de registratie in de Belgische gemeente zal u een letterlijk afschrift van de huwelijksakte moeten voorleggen. Indien u een huwelijk aangaat volgens de Islamitische leer, ontvangt u van de KUA bureau een huwelijksboek (Buku Nikah). Dit is een officieel afschrift van huwelijksakte van een islamitisch huwelijk. Indien u volgens ander geloof huwt, zal de Burgerlijke Stand een uittreksel (in het Indonesisch een Kutipan) van de huwelijksakte afleveren. Dat is de gewoonte hier, u moet echter aandringen om een volledige kopie van de akte te bekomen (In het Indonesisch heet dat Salinan Lengkap Akta Perkawinan). Let erop dat uw naam, voornamen en eventueel andere gegevens correct vermeld staan in de huwelijksakte.

Legalisatieprocedure (+ vertaling) van de originele akte door:

 1. Departemen Hukum dan H.A.M. (Ministry of Law and Human Rights) Legalisation Section Jl. Rasuna Said 3, Kuningan, Jakarta Selatan
 2. Departemen Luar Negeri (Ministry of Foreign Affairs) Directorate of Consular Affairs - Legalisation Section Jl. Taman Pejambon 6, Jakarta Pusat
 3. de Ambassade van België
 4. Vertaling door een beëdigd vertaler
 5. Legalisatie van de vertaling door de Ambassade van België