Ambassade van België in Indonesië
Home Consulaire diensten Covid-19 vaccinatie van Belgen in het buitenland

Covid-19 vaccinatie van Belgen in het buitenland

De vaccinatiecentra in België werden gesloten in december 2022.

Indien u zich nog wil laten vaccineren, informeer u op de website van de regio waar u zich wil laten vaccineren:

Bent u in Indonesië of Oost-Timor gevaccineerd met een in België erkend vaccin, dan wordt deze vaccinatie ook in België aanvaard.

Volgende vaccins worden nu erkend door België:

 • Comirnaty (Pfizer/BioNTech) (2/2)
 • Spikevax (Moderna) (2/2)
 • Vaxzevria (AstraZeneca/Oxford), inclusief dosissen geproduceerd door Siam Bioscience (2/2)
 • COVID-19 vaccin Janssen (Janssen) (1/1)
 • Nuvaxovid (Novavax) (2/2)
 • Covishield (Serum Institute of India) (2/2)
 • Covovax (Serum institute of India) (2/2)
 • CoronaVac (Sinovac Life Sciences) (2/2)
 • Covaxin (Bharat Biotech International) (2/2)
 • Inactivated COVID-19 Vaccine (Vero Cell) (Beijing Institute of Biological products) (Sinopharm) (2/2)

Van deze vaccins moeten alle dosissen toegediend worden zoals aangegeven in de bijsluiter (zie bovenstaande breukvormen tussen haakjes). Heterologe vaccinaties (vb. 1 dosis AstraZeneca + 1 dosis Pfizer) worden niet erkend als een volledig vaccinatieschema. Pas wanneer in dit voorbeeld een 2e dosis Pfizer wordt toegediend, zal het vaccinatieschema pas compleet zijn en erkend worden.

Volgende vaccinatiecertificaten worden aanvaard door België:

A. Digitale EU-COVID-certificaten van vaccinatie met een vaccin dat een goedkeuring verkreeg door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) of met een COVID-19-vaccin waarvoor de procedure voor Emergency Use Listing van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is voltooid, indien niet meer dan 270 dagen verstreken zijn sinds de datum van de laatste dosis in de primaire vaccinatiereeks, of waaruit blijkt dat een boosterdosis na voltooiing van de primaire vaccinatiereeks werd toegediend.

B. Certificaten van vaccinatie met EMA- of WHO-goedgekeurde vaccins uitgereikt in een land dat niet behoort tot de EU die als equivalent worden beschouwd door de Europese Commissie op basis van implementatiehandelingen, indien niet meer dan 270 dagen verstreken zijn sinds de datum van de laatste dosis in de primaire vaccinatiereeks, of waaruit blijkt dat een boosterdosis na voltooiing van de primaire vaccinatiereeks werd toegediend.

C. Vaccinatiecertificaten van derde landen die minimaal volgende gegevens bevatten in het Nederlands, Frans, Duits of Engels:

 • gegevens waaruit kan worden afgeleid wie de persoon is die is gevaccineerd (naam, geboortedatum en/of ID-nummer);
 • gegevens waaruit blijkt dat een vaccinatie met een EMA- of WHO-goedgekeurd vaccin werd toegediend;
 • gegevens waaruit blijkt dat sinds ten minste twee weken alle doses voorzien in de bijsluiter werden toegediend en dat niet meer dan 270 dagen zijn verstreken sinds de datum van de laatste dosis in de primaire vaccinatiereeks, of gegevens waaruit blijkt dat een boosterdosis na voltooiing van de primaire vaccinatiereeks werd toegediend;
 • de merknaam en de naam van de fabrikant of handelsvergunningshouder van elk vaccin dat werd toegediend. Indien één van beide namen niet wordt vermeld, moet ook het lotnummer worden vermeld;
 • de datum van toediening van elke dosis van het vaccin die werd toegediend of het totaal aantal dosissen en de naam van het laatste vaccin dat toegediend is, alsook de datum van de laatste toediening;
 • de naam van het land, van de provincie of van de regio waar het vaccinatiecertificaat werd uitgereikt;
 • de afgever van het bewijs van vaccinatie.

Deze vaccinaties kunnen nadien geregistreerd worden in vaccinet (via een in België gevestigde huisarts), en een EU covid vaccinatie certificaat kan aangevraagd worden via het platform www.mijngezondheid.be

Als de laatste dosis van het basisvaccinatieschema meer dan 270 dagen geleden is, moet een boosterdosis worden toegediend opdat het vaccinatiecertificaat haar geldigheid behoudt. Deze booster kan één van bovengenoemde vaccins zijn, ongeacht welk vaccin eerst werd toegediend. Er worden geen uitzonderingen voorzien op de geldigheidsvoorwaarde van een boosterdosis.