Ambassade van België in Indonesië

Overlijden

Als een van uw familieleden, van Belgische nationaliteit, in het buitenland sterft dan moet het overlijden zonder uitstel aangegeven worden bij de bevoegde lokale overheid die een overlijdensakte moet opmaken.

Het is belangrijk dat de aangifte gebeurt binnen de wettelijke termijn die hiervoor voorzien is in de wetgeving van het land waarin het overlijden plaats heeft gehad. De begrafenisondernemer en/of de firma die het lijk zal repatriëren, kan u hieromtrent eventueel inlichtingen geven.

Men mag in geen geval de eigenlijke overlijdensakte (akte van de burgerlijke stand) verwarren met het medisch getuigschrift waarin het overlijden vastgesteld wordt.

Indien de overleden persoon ingeschreven was in het consulaire bevolkingsregister, registreert de ambassade het overlijden in het Rijksregister op basis van de vertaalde en gelegaliseerde overlijdensakte.

 
In Indonesië

Een Indonesische overlijdensakte (Salinan Lengkap Akta Kematian) is rechtsgeldig in België op voorwaarde dat ze opgemaakt is door de bevoegde lokale overheid en in de vorm die in Indonesië gebruikelijk is. De Indonesische overlijdensakte moet vertaald en gelegaliseerd worden (zie procedure legalisatie van documenten).

 
Lees meer