Ambassade van België in Indonesië

Huwelijk

Huwen in Indonesië

In Indonesië is het verplicht om religieus te huwen. Het religieus huwelijk kan voltrokken worden volgens een van de 6 officiële godsdiensten. Dit huwelijk is officieel en geldig als het geregistreerd wordt 1) bij het Bureau voor Religieuze Zaken (KUA) ingeval een moslimhuwelijk 2) bij de lokale Burgerlijke Stand (Catatan Sipil) voor de andere 5 godsdiensten.

Voor de registratie van het huwelijk in Indonesië zal de Lokale autoriteit een Attest van Geen Huwelijk Beletsel (AGHB) vragen van de Belgische partner.

De Ambassade in Jakarta kan dit attest afleveren. U kan de ambassade contacteren per mail (jakarta@diplobel.fed.be) en volgende documenten voorleggen in pdf formaat:

 • Een ingevuld aanvraagformulier: dit formulier
 • Een attest of attesten afgeleverd door uw gemeente waarop staat: uw identiteit, nationaliteit, domicilie en burgerlijke staat (origineel, recent afgeleverd, niet ouder dan 6 maanden).
  • Indien u bent ingeschreven in een Belgische ambassade kan u daar een consulair uittreksel aanvragen.
 • Kopie van uw paspoort + identiteitskaart
 • Kopie van de identiteitskaart en/of paspoort van uw toekomstige echtgenoot/echtgenote
 • Bewijs van relatie (historiek, foto’s, communicaties,…)
 • Soms zal de ambassade u en uw partner uitnodigen voor een interview op de ambassade
 • Voor de kostprijs van het AGHB: zie consulaire tarieven

 
Wat dient te gebeuren na het huwelijk? Inschrijving in het Rijksregister.

 1. Het huwelijk dient geregistreerd te worden in het Rijksregister. Dit gebeurt in uw Belgische gemeente of op de ambassadewaar u ingeschreven bent.
   
 2. Voor de registratie van het huwelijk zal u een volledig afschrift van de huwelijksakte moeten voorleggen.
   
  Ingeval een moslim huwelijk, ontvangt u van het KUA bureau een huwelijksboekje (Buku Nikah). Dit is een officieel afschrift van de huwelijksakte van een islamitisch huwelijk.
   
  Indien u volgens een ander geloof huwt, zal de Burgerlijke Stand (Catatan Sipil) een uittreksel (Kutipan) van de huwelijksakte afleveren. Dat is de standaard praktijk in Indonesië, maar voor de registratie van het huwelijk is een volledig afschrift van de akte noodzakelijk (Salinan Lengkap Akta Perkawinan). Let erop dat uw naam, voornamen en eventueel andere gegevens correct vermeld staan in de huwelijksakte.
   
 3. De huwelijksakte dient vervolgens te worden gelegaliseerd en vertaald. Zie Legalisatie van documenten.
   
 4. Voor inschrijving van het huwelijk op de ambassade zijn de originele documenten noodzakelijk. U kan dit persoonlijk doen na afspraak of via een administratief agent (zie Externe dienstverleners in Indonesië). De originele documenten worden na inschrijving terugbezorgd. 
    
 5. Voor inschrijving van het huwelijk in een Belgische gemeente, contacteer best de gemeente op voorhand, om te informeren of een beëdigde vertaling in Indonesië aanvaard wordt.

 
Huwen in Oost Timor

Om in Oost-Timor te trouwen, moeten beide partijen huwelijks bekwaam zijn. Dit betekent dat ze de mogelijkheid moeten hebben om wettelijk met elkaar te trouwen (ze zijn bijvoorbeeld geen naaste verwanten) en dat ze geen belemmeringen hebben die het wettelijk huwelijk zouden verhinderen (zoals minderjarig of geestelijk onbekwaam zijn) (artikel 1485).

Er zijn drie soorten wettelijke huwelijken in Oost-Timor: katholiek, burgerlijk en traditioneel.

Alleen mensen ouder dan 16 jaar met verstandelijke bekwaamheid mogen trouwen.

Bruiloften moeten worden uitgevoerd in het bijzijn van de autoriteiten; beide echtgenoten moeten instemmen met het huwelijk; alle huwelijken moeten geregistreerd worden.

 
Huwen in België

Indien een Indonesische persoon in het huwelijk wenst te treden in België, dan dient hiervoor een visum “met oog op huwelijk” aangevraagd te worden.

Meer informatie op de visumpagina.

 
Lees meer