Ambassade van België in Indonesië

Echtscheiding

Een echtscheiding die in het buitenland werd uitgesproken, kan, wat betreft de ontbinding van het huwelijk zelf, zonder tussenkomst van een Belgische rechtbank in België worden erkend. De echtscheiding dient wel geregistreerd te worden in het Rijksregister. Dit gebeurt in uw Belgische gemeente of op de ambassade waar u ingeschreven bent.

  • Voor de registratie van de echtscheiding zal u een echtscheidingsakte moeten voorleggen.
  • Voor inschrijving van de echtscheiding op de ambassade zijn de originele documenten noodzakelijk. U kan dit persoonlijk doen na afspraak of via een administratief agent. De originele documenten worden na inschrijving terug bezorgd.
  • Indien u in België gehuwd was of indien uw huwelijk in de registers van de burgerlijke stand in België werd overgeschreven, kan u de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente vragen om een kantmelding aan te brengen op uw huwelijksakte. Meer informatie over de overschrijving van buitenlandse akten van de burgerlijke stand vindt u in de rubriek Akten van de Burgerlijke Stand.

 
In Indonesië

  1. De echtscheidingsakte in Indonesië betreft een Salinan Lengkap Akta Cerai.
     
  2. De akte dient te worden gelegaliseerd en vertaald. Zie Legalisatie van documenten. Voor inschrijving van de echtscheiding in een Belgische gemeente, contacteer best de gemeente op voorhand, om te informeren of een beëdigde vertaling uit Indonesië aanvaard wordt.
     
  3. Opgelet: In Indonesië wordt de term “Talak” vaak gebruikt in een scheidingsakte. Strikt genomen verwijst deze term naar een scheiding door verstoting, waarbij de rechten van de vrouw niet geëerbiedigd zijn. Een verstoting wordt niet aanvaard naar Belgisch recht, en dit geldt ook voor een echtscheidingsakte waar deze term in voorkomt.

 
Lees meer