Ambassade van België in Indonesië
Home Consulaire diensten Attest Geen Huwelijksbeletsel (AGHB)

Attest Geen Huwelijksbeletsel (AGHB)

Documenten die moeten voorgelegd worden bij de aanvraag van een attest geen huwelijksbeletsel

  • Een ingevuld aanvraagformulier 
  • Een attest of attesten afgeleverd door uw gemeente waarop staat: uw identiteit, nationaliteit, domicilie en burgerlijke staat. (origineel, recent afgeleverd, niet ouder dan 6 maanden).
  • Uw paspoort + identiteitskaart
  • Identiteitskaart of paspoort van uw toekomstige echtgenoot/echtgenote
  • Bewijs van relatie 
  • Consulaire rechten: € 20 (moet in IDR betaald tegen de recente consulaire koers van de ambassade).

Indien bepaalde stukken niet in het Nederlands, Frans, Duits, Engels opgesteld zijn, een vertaling door beëdigd vertaler bijvoegen aub.

U kunt reeds vooraf kopieën van uw documenten sturen ter controle. Indien alle documenten in orde zijn en er geen elementen zijn die een consultatie van de Belgische autoriteiten noodzakelijk maken, wordt het attest zo spoedig mogelijk afgeleverd. U en uw toekomstige echtgenoot/echtgenote kunnen worden uitgenodigd voor een kort interview op de ambassade.